wczasy i wycieczki,rehabilitacyjne,sanatoria,pakiety,podróże,imprezy turystyczne dla turystów indywidualnych i grupowe,dla emerytów i rencistów,wlkp,Traper

Wyjazdy na życzenie

Imprezy na życzenie - Concierge - konsjerż oraz turystyka interaktywna

U nas osobisty konsjerż zaplanuje wypoczynek turystykę wczasy wycieczki

Oferta własna inna dla każdego - tailor made czyli szycie na miarę

Departament imprez na zamówienie - program i świadczenia wg potrzeb

Zapraszamy na wyjazdy

IMPREZY PRZYGOTOWYWANE NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE - CONCIERGE

WAKACJE - WYPOCZYNEK - IMPREZY TYLKO DLA CIEBIE - KONSJERŻ

Kup sobie trochę wolnego czasu i wygody - załatwimy wszystko za Ciebie.


W naszej ofercie znajdują się :
- indywidualne programy przygotowane na zamówienie
- doradztwo i pomoc przy wyborze imprez turystycznych
- pełny program pobytu o dowolnym charakterze
- hotele o wszystkich dostępnych ilościach gwiazdek
- adrenalina - ekstremalne przeżycia
- możliwość zakupienia biletów na dowolne imprezy
- rezerwacje w restauracjach
- podróże motocyklowe
- sale konferencyjne
- przelot prywatnym samolotem, helikopterem
- przeloty rejsowe
- czartery
- rejsy
- wynajem samochodów
- transfery
- przejazd autokarem, busem lub limuzyną
- VIP service
- ubezpieczenie
- dowolna ilość osób już od 1 do .... osób
- spełniamy wszystkie możliwe dodatkowe życzenia zamawiającego

Wystarczy: trochę wolnego czasu i środków na realizację wyjazdu, reszta należy do nas ...

przygotujemy dowolną imprezę

Zapraszamy na wyjazdy


oraz

Turystyka interaktywna lub niekonwencjonalna


inaczej produkty turystyczne sprzedawane nie w formie sztywnych pakietów lecz niepowtarzalna oferta przygotowana specjalnie dla konkretnego Klienta i przy jego wkładzie w planowanie trasy, programu i świadczeń. Turystyka interaktywna to po prostu wyjazdy turystyczne planowane wspólnie przez klienta i operatora turystycznego. Tour operator reaguje na potrzeby każdego pojedyńczego klienta.

interaktywność-interactivity(z ang.), interactus(łac.) czyn wzajemny, zdolność do wzajemnego oddziaływania na siebie przez komunikujące się strony

Dowolne miejsce wyjazdu lub wylotu, z dowolnych miast w Polsce Warszawa, Wrocław, Bydgoszcz, Kraków, Katowice, Gdańsk, Rzeszów, Lublin, Białystok, Łódź, Szczecin, Poznań, Przemyśl, Puławy, Modlin, Radom oraz Berlin, Hamburg, Drezno i inne.

Pełen zakres ubezpieczeń obejmuje za dodatkową opłatą zwyżka taryfowa 60% podjęcie przez Ubezpieczonego za granica czynności, za które zwyczajowo otrzymuje się wynagrodzenie i które zwiększają ryzyko powstania szkody. Czynności te obejmują także wolontariat i praktyki zawodowe. Przez wykonywanie pracy fizycznej rozumie się wykonywanie wszelkich prac a w szczególności czynności z użyciem niebezpiecznych narzędzi, substancji chemicznych, pracy na wysokościach, remontowo - budowlanych, pracy w transporcie (za wyjątkiem pracy kierowcy delegowanego w ramach delegacji służbowej za granicę przez pracodawcę mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – tylko wariant BUSINESS), w rolnictwie, pod ziemią, w hutnictwie, prace w usługach gastronomicznych.

Za amatorskie uprawianie sportów zimowych: narciarstwo snowboard zwyżka taryfowa 25%. W przypadku zastosowanie kilku zwyżek z pośród ( SZ, HR, SP, SM) pod uwagę brana jest wyższa zwyżka, rekreacyjne uprawianie narciarstwa zjazdowego, biegowego lub snowboardu na oznakowanych trasach zjazdowych.

Za uprawianie sportów wysokiego ryzyka zwyżka taryfowa 100%. W przypadku zastosowanie kilku zwyżek z pośród ( SZ, HR, SP, SM) pod uwagę brana jest wyższa zwyżka uprawianie sportów takich jak: jazda konna, polo, myślistwo, paintball, nurkowanie z użyciem aparatu oddechowego (akwalungu), nurkowanie wrakowe i jaskiniowe, freediving, żeglarstwo, rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, sztuki walki i wszelkiego rodzaju sporty obronne (jeśli nie są uprawiane wyczynowo).

Za wyczynowe uprawianie sportów (zwyżka taryfowa 200%) W przypadku zastosowanie kilku zwyżek spośród ( SZ, HR, SP, SM) pod uwagę brana jest wyższa zwyżka forma aktywności fizycznej polegająca na uprawianiu dyscyplin sportowych:. a) w ramach sekcji lub klubów sportowych z jednoczesnym uczestniczeniem w zawodach lub treningach przygotowujących do zawodów lub b) w odniesieniu do osób uprawiających sporty indywidualne - przez osoby biorące udział w rozgrywkach o charakterze profesjonalnym, ogólnokrajowym lub międzynarodowym, organizowanych przez właściwy dla danej dyscypliny związek sportowy lub c) w odniesieniu do gier sportowych - przez osoby będące członkami klubów biorących udział w rozgrywkach o charakterze profesjonalnym, ogólnokrajowym lub międzynarodowym, organizowanych przez właściwy dla danej dyscypliny związek sportowy lub d) przez osoby uprawnione na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej do otrzymywania w związku z uprawianym sportem wynagrodzenia w dowolnej formie, w tym także stypendium lub zwrotu kosztów.

Za uprawianie sportów ekstremalnych (zwyżka taryfowa 300%) W przypadku zastosowanie kilku zwyżek z pośród ( SZ, HR, SP, SM) pod uwagę brana jest wyższa zwyżka dyscypliny sportowe, których uprawianie wymaga ponadprzeciętnych umiejętności, odwagi i działania w warunkach dużego ryzyka, a w szczególności sporty takie jak: skoki ze spadochronem, paralotniarstwo, szybownictwo, baloniarstwo, pilotowanie jakichkolwiek samolotów silnikowych, kolarstwo górskie, sporty motorowe, canyoning, skoki bungee, canoping, wspinaczka wysokogórska, skalna, skałkowa, speleologia, alpinizm, skoki narciarskie, jazda poza wyznaczonymi trasami, jazda po muldach, skoki akrobatyczne na nartach, narciarstwo i snowboarding ekstremalny oraz sporty, w których wykorzystywane są pojazdy poruszające się po śniegu lub lodzie, jak również uczestniczenie w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi (tj. trekking na obszarach górskich powyżej 3.500 m n.p.m., strefa podbiegunowa, bieguny, busz, dżungla, tereny lodowcowe lub śnieżne wymagające użycia sprzętu asekuracyjnego, obszary pustynne) albo w ekspedycjach.

Ochrona za objęcie następstw chorób przewlekłych i nowotworowych zwyżka taryfowa 250% wszelkie zaburzenie lub odchylenie od normy, które ma jedną lub więcej spośród następujących cech: jest trwałe, pozostawia po sobie inwalidztwo, spowodowane jest nieodwracalnymi zmianami patologicznymi, wymaga specjalnego postępowania rehabilitacyjnego, wymaga długiego okresu nadzoru, obserwacji, leczenia czy opieki. Leczona jest w sposób stały lub okresowy.    Rekomendacje

Wielkopolskiej Izby Turystycznej, Polskiej Izby Turystyki Młodzieżowej