wczasy i wycieczki,rehabilitacyjne,sanatoria,pakiety,podróże,imprezy turystyczne dla turystów indywidualnych i grupowe,dla emerytów i rencistów,wlkp,Traper

Ubezpieczenie podróży

UBEZPIECZENIE PODRÓŻY - BEZPIECZNA PODRÓŻ ZAGRANICZNA - ubezpiecz się przed podróżą zagraniczną i zabierz ze sobą kartę EKUZ, bez znaczenia czy jedziesz na wakacje czy w innym celu, masz wówczas zagwarantowany spokojny wyjazd a w razie konieczności pomoc. Spokojne spędzanie czasu wolnego daleko od domu tylko z ubezpieczeniem

Bezpieczne podróże to nie tylko ubezpieczenie ...

to kompleksowe ubezpieczenie turystyczne bezpieczne podróże zapewniające optymalną ochronę osób wyjeżdżających poza granice kraju zamieszkania w celach wypoczynkowych, turystycznych, edukacyjnych i zawodowych.

WYSTARCZY DO NAS NAPISAĆ e-maila info@traper.poznan.pl lub zadzwonić, wystawimy Ubezpieczenie Signal Iduna, które obejmuje również sporty zimowe, sporty wysokiego ryzyka, sporty wyczynowe, sporty ekstremalne, choroby przewlekłe, dla osób powyżej 65 lat i pracę fizyczną.

W ramach ubezpieczenia na podróż może zostać zawarte ubezpieczenie sprzętu sportowego, bagażu, odpowiedzialności cywilnej oraz kosztów ratownictwa, assistance, pomocy prawnej i następstw nieszczęśliwych wypadków.

Zakres terytorialny obejmuje kraje położone w Europie oraz w obrębie Basenu Morza Śródziemnego lub wszystkie kraje świata w zależności od kierunku podróży.

Bez dopłat w podstawowej wersji ubezpieczenie na kwotę od 10 000 Euro do 300 000 Euro obejmuje również amatorskie uprawianie sportu, uprawianie sportu wyłącznie w celu utrzymania lub regeneracji sił, rekreacyjnie, jako forma czynnego wypoczynku (np.: jazda na rowerze, pływanie kajakiem, surfing, windsurfing, kitesurfing, snorkeling, wyprawy górskimi szlakami bez użycia sprzętu asekuracyjnego, jazda skuterem wodnym i śnieżnym, jazda na quadach, pływanie motorówką, obozy sportowe dla dzieci, żeglarstwo w charakterze załogi do 10 mil morskich od brzegu).

Pozostałe sporty również mogą zostać objęte ubezpieczeniem za dopłatą, np. żeglarstwo w charakterze załogi powyżej 10 mil morskich od brzegu oraz udział w maratonach i półmaratonach.

Poniżej wymienione rodzaje aktywności sportowej również można ubezpieczyć:

Sporty zimowe
zawierają amatorsko uprawiane na oznakowanych trasach do tego przeznaczonych dyscypliny sportowe: narciarstwo, snowboard, biathlon, bobsleje, saneczkarstwo, kite snowboarding, kite skiing.

Sporty wysokiego ryzyka obejmują amatorskie uprawianie sportów: jazda konna, myślistwo, łucznictwo, strzelectwo, paintball, nurkowanie (z wyjątkiem snorkelingu), żeglarstwo w charakterze załogi powyżej 10 mil morskich od brzegu, sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, sztuki i sporty walki, sporty obronne, wspinaczka wysokogórska, skalna, skałkowa oraz rock boarding.

Sporty ekstremalne obemują amatorsko lub wyczynowo uprawiane dyscypliny sportowe, które wymagają ponadprzeciętnych umiejętności, odwagi i działania w warunkach dużego ryzyka, a w szczególności sporty takie jak: skoki ze spadochronem, paralotniarstwo, szybownictwo, baloniarstwo, pilotowanie samolotów silnikowych, kolarstwo górskie, sporty motorowe (oprócz quadów i skuterów), canyoning, skoki bungee, canoping, speleologia, alpinizm, skoki narciarskie, jazda poza wyznaczonymi trasami, jazda po muldach, skoki akrobatyczne, sporty, w których wykorzystywane są pojazdy poruszające się po śniegu lub lodzie, trekking na obszarach górskich powyżej 3 500 m n.p.m., oraz uczestniczenie w ekspedycjach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi (tj. bieguny, busz, dżungla, tereny lodowcowe lub śnieżne wymagające użycia sprzętu asekuracyjnego, obszary pustynne).

Wyczynowe uprawianie sportu
to forma aktywności fizycznej polegająca na uprawianiu sportu:
w ramach sekcji lub klubów sportowych z jednoczesnym uczestniczeniem w zawodach lub treningach przygotowujących do zawodów (w tym obozy kondycyjne), przez osoby biorące udział w rozgrywkach o charakterze profesjonalnym, ogólnokrajowym lub międzynarodowym, przez osoby uprawnione do otrzymywania w związku z uprawianym sportem wynagrodzenia lub stypendium (w szczególności przez instruktorów i trenerów sportowych), przez osoby biorące udział w maratonach i półmaratonach.

W y j e ż d ż a s z  z a g r a n i c ę nawet na 1 dzień lub z a p o m n i a ł e ś  o  u b e z p i e c z e n i u zgłoś się do nas postaramy się temu zaradzić, znajdziesz nas na www.traper.poznan.pl lub wystaw sobie samodzielnie

WYSTAWIANIE UBEZPIECZENIA NA PODRÓŻ    Rekomendacje

Wielkopolskiej Izby Turystycznej, Polskiej Izby Turystyki Młodzieżowej